Copyright © PetraCol.org.za - All rights reserved - Privacy Policy - Contact Us
Our Priority Needs
Want to Help Financially?
About Us
What We Do

Latest News

For a list of our previous, archived, newsletters please visit the newsletters section.
Korrespondensiekursus in Kinderbediening

Goeie nuus! Dynamic Children’s Ministry 1 (Dinamiese Kinderbediening 1) is pas deur Noordwes Universiteit goedgekeur en geregistreer.

Voornemende studente vir 2012 kan dus van nou af direk by die universiteit inskryf.


Kontakpersoon:

Thercia van der Merwe
Persoonlike Assistent: Skooldirekteur
Skool vir Voortgesette Teologiese Studie
Fakulteit Teologie
Potchefstroom
2520
Tel: +27 18 299 1841
Faks: 0182856031
Epos: Thercia.VanDerMerwe@nwu.ac.za
... verswyg ons nie vir ons kinders nie,
maar vertel vir die volgende geslag
van die roemryke dade van die Here, van sy krag en van sy wonderdade. ...
Ps. 78:4
Lees -  Gaan na www.psalm78.co.za en lees aandagtig deur 'n weergawe van hierdie pragtige stuk.

Luister - Praat dit met jou?  Miskien wakker die Heilige Gees iets in jou binneste.  Miskien word 'n saadjie geplant om op te tree, 'n verskil te maak, en te...

Reageer - Kontak ons vir idees om meer betrokke te raak met ons missie om vir die 'volgende geslag te vertel'.
Kliek vir 'n lys van artikels oor erediens transformasie - spesifiek met die doel om dit meer kindervriendelik te maak en huidige tradisies te swaai...
Februarie 2012

Februarie was 'n produktiewe maand met opleiding in:

Laingsburg                     8 persone
Ceres                            8 persone
Eendekuil                       18 persone
VGK Ring  Zuurbraak      35 persone
Alexanderbaai                42 persone
Onder: Ds Jaco begelei die span in Alexanderbaai
25 April 2012

Petra Wes-Kaap maak nie toe nie.

Ons was twee Art 21 Maatskappye wat nou een geword het. Ons funksioneer tans as die De Doorns kantoor van Petra.
Die werksaamhede in die Wes-Kaap gaan voort soos in die verlede.

Ons boeke word nou in Witrivier gedoen, maar u bydraes gaan nog steeds vir Wes-Kaap. Meld asb. by u bydrae of donasie ‘De Doorns’ of ‘Wes-Kaap’

Maart opleiding
Die wiele het gerol. Vir Maart se opleiding het ons 2565 km. afgelę, 925 met ons voertuig (Venture) en 1640 met privaat voertuie. Opleiding het op 6 plekke plaasgevind met Victoria-Wes die verste.