Copyright © PetraCol.org.za - All rights reserved - Privacy Policy - Contact Us
Our Priority Needs
Want to Help Financially?
About Us
What We Do
CALLING

God has called us to be His fellow-workers by forming faith communities where children are fully included and ministered to.
Petra College Western Cape is a Christian ministry serving the Christian community in the Western Cape by forming partnerships and thereby building capacity in ministries to, with and by children.

OBJECTIVES

1. We offer a facilitating service aimed at empowering the body of Christ to minister to and with children.
In the process, such leaders are equipped to encourage positive interaction between children and other generations (age groups).

2. We equip leaders in theological institutions and Bible schgools.
In the process, we promote the development of childrenís ministry as an academic field of study.

3. We offer training programmes.
Processes and resources of high quality for training leaders of childrenís ministries and (other) people ministering to and with children.

4. We bring the potential, needs and distress of children to the attention.
Individuals, congregations and communities are reached. In the process, we further childrenís participation in Godís transformation of society.

5. We guide faith communities towards reaching out to lost and broken children.
Reaching out to broken children in society and including (to include) them in healing relationships and faith communities.
ROEPING

Ons droom is om saam met God medewerkers te wees in die vorming van geloofsgemeenskappe waarin kinders volledig ingesluit en bedien word.  Petra Kollege Wes-Kaap is ín Christelike bediening wat deur die sluiting van vennootskappe die Christelike gemeenskap in die Wes-Kaap dien deur kapasiteit in die bediening van kinders te bou.

DOELWITTE

1. Ons lewer ín fasiliteringsdiens wat die leiers van gemeentes en Christelike organisasies wil bemagtig om kinders op ín volhoubare en verhoudingsgedrewe wyse te bedien.

In die proses word hierdie leiers bemagtig om interaksie tussen kinders en ander generasies positief te bevorder.

2. Deur betrokkenheid by teologiese inrigtings en bybelskole rus ons leiers met betrekking tot die bediening van kinders toe.

In die proses bevorder ons die ontwikkeling van kinderbediening as akademiese studieveld.

3. Ons voorsien kwaliteit opleidingspro-gramme, -prosesse en -bronne vir die opleiding van kinderbedienaars en kinder-bedieningsleiers.

4. Ons maak individue, gemeentes en gemeenskappe bewus van die potensiaal,  behoeftes en nood van kinders.
In die proses bevorder ons kinders se deelname aan God se transformasie van die samelewing.

5. Ons begelei geloofsgemeenskappe om uit te reik na die verlore en gebroke kinders in die samelewing en hulle deel te maak van helende verhoudinge en geloofsgemeenskappe.About Us